Hakkımızda

Sinematek/Sinema Evi dünyadaki tüm örnekleri gibi sinema kültür birikimini korumak ve yaymak amacıyla 2018 yılında Kadıköy Belediyesi çatısı altında kuruldu. 1965’te kurulan, 12 Eylül 1980 darbesi döneminde kapanan Sinematek Derneği’nin* kurucu ekibinde yer alan Jak Şalom’un girişimiyle hayata geçirilen Sinematek/Sinema Evi,  sinemanın geçmişi ile bugünü arasında bir köprü kurmayı amaçlıyor.

Onat Kutlar, Sinematek Derneği’nin 1965’te yayımlanan ilk broşüründe film gösterimlerinin sinemateklerin amaçlarından yalnızca biri olduğunu söylüyor, bu kurumların asıl amacının filmleri korumak ve saklamak olduğunu vurguluyordu. Sinematek/Sinema Evi bu amaç doğrultusunda kendi arşivini oluşturacak; çeşitli formatlardaki filmlerin yanı sıra sinema ile ilgili fotoğraf, afiş, kitap, makine ve belgeleri de toplayarak gelecek kuşakların bunlardan yararlanmasını sağlayacaktır.

160 kişilik sinema salonu, film arşivi, kitaplık, sergi ve film izleme alanları bulunan Sinematek/Sinema Evi binasının inşaatı tamamlandığında sinema salonunda haftanın altı günü ikişer seans film gösterimi düzenlenecektir. Sinematek/Sinema Evi, sinemacılara, sinema akımlarına ve çeşitli temalara dair toplu gösterimlerin yanında sessiz sinema, belgesel ve kısa film alanlarında düzenli olarak gösterimler yapmayı planlamaktadır.


Film seçkilerine eşlik eden sergiler, paneller, seminerler, atölyeler ve sinema dersleri de düzenleyecek olan Sinematek, adı üstünde, aynı zamanda bir Sinema Evi olacak; kapılarını bütün sinemacı ve sinemaseverlere açık tutacak, onların etkinliklerine ev sahipliği yapmayı öncelikleri arasında kabul edecektir. Araştırma yapmak isteyenler ve öğrenciler, tümüyle sinemaya adanmış mekânın film izleme köşelerinden, zamanla genişleyecek kitaplığından ve arşivinden de faydalanabilecekler.

Yakın zamanda kendi binasında faaliyete geçmesi planlanan Sinematek/Sinema Evi, bina inşaatı tamamlanana kadar çeşitli kurumlarla işbirliği yaparak farklı mekânlarda film gösterimleri düzenlemeye devam etmektedir.  

 

* Hakkı Başgüney'in Sinematek Derneği'nin tarihçesiyle ilgili makalesi için tıklayınız

* Yeni Sinematek/Sinema Evi nasıl doğdu? Jak Şalom'un yazısı için tıklayınız.

E-Posta: [email protected]
Telefon: +90 216 771 72 79