EN

Sinemanın Siyasal Kullanımı: Haber Filmleriyle Tarih Yazmak:

Sinema ilk dönemlerinden itibaren siyasal amaçla kullanılmıştır. Birçok ülkede hükümetler farklı alanlardaki politikalarını halka aktarmak ve bu politikalara rıza üretmek için sinemadan yararlanmıştır. Haber filmler ise doğrudan propaganda araçları olarak sinemanın siyasal kullanımında özel bir yere sahiptir. Ülkede ve dünyada yaşanan önemli gelişmelerin derlemesinden oluşan haber filmler sinema salonlarında ana programın öncesinde seyircilerle buluşarak siyasal rejimin gözünden olayları aktarma işlevi görüyordu.20.yüzyıl başından itibaren kullanıma giren haber filmler özellikle savaş dönemlerinde ön plandadır. Bu filmler vasıtasıyla ülkeler savaş hazırlıklarını, ordularının gücünü, cephedeki başarılarını görselleştirir ve “topyekûn savaş” kapsamında cephe gerisindekilerin de savaşa katkı sunması amaçlanırdı. Savaş dönemleri dışında ise alınan siyasal kararların iktidarın perspektifinden aktarıldığı ve açıklandığı siyasal bir söylemin malzemeleridir. Bu anlamda haber filmler yapıldıkları dönemi belirli bir bakışla açıklayıp görselleştirerek tarih yazma çabasıdır. Haber filmler televizyonun yaygınlık kazanması sonrası etkinliğini kaybetmeye başlayacak olsalar da 20.yüzyılın ilk yarısına damgalarını vurmuştur.

Konuşmacı: Özgür Adadağ
Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünde, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de (EHESS-Paris) tamamladı. Halen Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesidir. Adadağ, coğrafya ve siyaset, siyasi tarih, sinema ve siyaset, siyaset sosyolojisi alanlarında çalışmaktadır. 

Moderatör: Özde Çeliktemel 
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde misafir öğretim üyesi olan Özde Çeliktemel, bu kurumda sinema ve propaganda hakkındaki çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırma alanları arasında film arşivleri, erken sinema teknolojisi, eğitici filmler ve savaş filmleri yer almaktadır.

Etkinlik herkese açık olacaktır. Katılım için [email protected] adresinden kayıt gerekmektedir.

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi'nde otopark alanı mevcut değildir; dolayısıyla sitemizdeki haritada işaretlenmiş olan, civar otoparkları kullanabilirsiniz.


Toplu taşımayı tercih edecek ziyaretçiler, Kadıköy'den düzenli aralıklarla kalkan Bostancı dolmuşlarını kullanarak Hasırcıbaşı Caddesi'nin girişinde inebilirler. Sinematek/ Sinema Evi tabelalarını takip ederek 5 dakikalık yürüme mesafesindeki kurumumuza ulaşabilirsiniz. Yine aynı yöne ilerleyen İETT otobüsleriyle de Barış Manço durağında inip yönlendirme tabelalarını takip ederek kurumumuza ulaşmanız mümkündür.