EN

Hakkımızda

Sinema Bir Şenliktir!

Kültür tarihimizin köşe taşlarından biri olan ve hep özlemle hatırlanan Türk Sinematek Derneği’nin kurucu ve yöneticisi Onat Kutlar böyle diyordu. Derneğin kapatılmasından neredeyse yarım asır sonra sinematek fikrini çağa uygun şekilde hayata geçirmek için yola çıkan Kadıköy Belediyesi şimdi tüm sinemaseverleri yeniden bu şenlikte buluşmaya Sinematek/Sinema Evi’ne davet ediyor.

Sinematek Nedir?

Sinematekler sinema mirasını korumak ve film kültürünü yaymak amacıyla faaliyet gösteren kurumlardır. Bu amaçlar doğrultusunda arşiv çalışması yapar, sanatsal ve tarihî değer taşıyan filmleri seyirciyle buluşturan gösterim programları sunar ve seyircinin sinema sanatıyla daha bilinçli, derin ve güçlü bir bağ kurmasını sağlayan söyleşi, seminer, panel, konferans, sergi ve benzeri etkinlikler düzenler. Sinematekler bugün sinema mirasına sahip çıkan ülkelerin önde gelen kültür kurumları arasında yer almaktadır.

Dünyada Sinematek

Sinemanın ilk yıllarında tüketildikten sonra atılacak bir ürün olarak görülen filmleri kültürel miras olarak saklayıp koruma bilinci zaman içinde gelişmiş ve 2. Dünya Savaşı’nda çok sayıda filmi yok olmaktan kurtaran Henri Langlois’nın 1936’da kurduğu Fransız Sinemateki ile kurumsallaşmıştır. Dünyanın en büyük film koleksiyonlarından birine sahip olan Fransız Sinemateki kendisinden sonra gelen pek çok sinemateke model oluşturur.

Türkiye’de Sinematek

Fransız Sinemateki’nin 60’lı yıllardaki seyircileri arasında Türkiye’den Onat Kutlar, Hüseyin Baş ve Şakir Eczacıbaşı da vardır. Türkiye’de böyle bir kurumu hayata geçirmenin hayalini kuran bu ekibe Sabahattin Eyüboğlu, Cevat Çapan, Nijat Özön ve Muhsin Ertuğrul gibi isimlerin katılmasıyla 25 Ağustos 1965’te Türk Sinematek Derneği kurulur. Önce Şişli’de, daha sonra Taksim’de gösterimler düzenleyen Sinematek, salt ticari kaygılarla işletilen sinema salonlarında gösterilenlerden farklı, tarihî ve sanatsal değer taşıyan filmler izlemek isteyen sinemaseverlerin buluşma noktası haline gelmekle kalmaz, çıkardığı Yeni Sinema dergisi ile sinema okuryazarlığının gelişmesinde önemli bir rol oynar. Türk Sinematek Derneği, 12 Eylül Darbesi’nde diğer tüm derneklerle birlikte kapatılır.

Sinematek/Sinema Evi

Türkiye’de ve Fransa’da sinematek çalışmaları içinde görev almış Jak Şalom öncülüğünde, Kadıköy Belediyesi’nin çabaları ile kurulan Sinematek/Sinema Evi, Türk Sinematek Derneği’nin ülkemizin kültür hayatında oynadığı paha biçilmez rolü çağa uygun bir biçimde yeniden canlandırmayı, sinemayı sanat olarak değerlendiren izleyici için bir kültür merkezi işlevi görmeyi, sinema tartışmayı ve sinema üzerine söz üretmeyi amaçlayan faaliyetlerini, mimari projesiyle iki ödül kazanan Kadıköy’deki tarihî binasında sürdürecek.

Sinematek/Sinema Evi Neler Yapar?

Dijital teknolojinin yükselişi ve ana akım sinemanın tekelci duruşu nedeniyle neredeyse yok olmakta olan beyazperdede film izleme deneyimini yaşatmayı amaçlayan Sinematek/Sinema Evi, 160 kişilik tam donanımlı Onat Kutlar Sinema Salonunda sinema sanatının seçkin örneklerini, sunumlar ve söyleşiler eşliğinde seyirciyle buluşturur.

Film programında sinema tarihine geçmiş büyük klasiklerin yanı sıra yeni sinemacılara, keşif değeri taşıyan filmlere, ticari salonlarda izleme imkânı bulunmayan canlandırma, belgesel ve kısa film alanındaki eserlere yer verir.

Mükemmel bir seyir deneyimi sunmak üzere tasarlanan sinema salonunun yanı sıra düzenli programların yer alacağı sergi ve etkinlik salonları, sinema kütüphanesi ve kişisel film izleme köşeleri sinemaya ilgi duyan ve sinema alanında çalışan herkese açıktır.

Günümüz arşivcilik tekniklerine uygun yapılandırılan, randevuyla hizmet vermektedir.

Sinematek/Sinema Evi Arşivi sinemaya ilişkin belge, fotoğraf, afiş ve benzeri film dışı materyalleri koruma altına almak ve erişime açmak üzere faaliyetlerine başlamıştır.

Sinematek/Sinema Evi, sinema sanatının gelişimini yakından takip etme olanağı sunan ve sinemaya dair güncel konuların demokratik ve bağımsız bir zeminde tartışılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen söyleşi, atölye, eğitim ve seminer çalışmaları yapar, yayınlar çıkarır.

Sinematek/Sinema Evi ayrıca, sinemacılar, sinema profesyonelleri, sinema yazarları ve sinema üzerine çalışan akademisyenlerin araştırma, tartışma ve üretme süreçlerinde bir araya geldikleri bir buluşma noktası olmayı hedeflemektedir.

 

* Hakkı Başgüney'in Sinematek Derneği'nin tarihçesiyle ilgili makalesi için tıklayınız

* Yeni Sinematek/Sinema Evi nasıl doğdu? Jak Şalom'un yazısı için tıklayınız.

 

Ekibimiz:

Sanat Yönetmeni                                           
Emin Alper                                                     
[email protected]                           

Genel Koordinatör
Elif Ergezen

Film Programlama, Film Trafiği ve Altyazı
Uğur Bayazıt
[email protected]      

Konsolosluklar ve FIAF İlişkileri (Danışman)
Senem Erdine
senemerdine@hotmail                     

Tanıtım ve Etkinlikler
Papatya Tıraşın
[email protected]

Kütüphane
Safiye Türker Işıksel
[email protected], [email protected]

Arşiv                                                               
Ayşecan Ay                                                  
[email protected]                     

Sinema Salonu Sorumlusu, Projeksiyonist
Tunahan Ayaz

İdari Birim Sorumlusu                                
Mehmet Karagöz                                          
[email protected]       

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi'nde otopark alanı mevcut değildir; dolayısıyla sitemizdeki haritada işaretlenmiş olan, civar otoparkları kullanabilirsiniz.


Toplu taşımayı tercih edecek ziyaretçiler, Kadıköy'den düzenli aralıklarla kalkan Bostancı dolmuşlarını kullanarak Hasırcıbaşı Caddesi'nin girişinde inebilirler. Sinematek/ Sinema Evi tabelalarını takip ederek 5 dakikalık yürüme mesafesindeki kurumumuza ulaşabilirsiniz. Yine aynı yöne ilerleyen İETT otobüsleriyle de Barış Manço durağında inip yönlendirme tabelalarını takip ederek kurumumuza ulaşmanız mümkündür.